JBoss Code Camp - 25 sept 2008

Jag hade redan Java JDK 6 från Sun på maskinen, men installerade:
JBoss Application Server, version: 5.0.0.CR2
Eclipse IDE for EE Developers (Ganymede)

Installationen (vi bestämde att vi skulle göra en Stateless Session-böna som omvandlar mellan celsius och fahrenheit):

package se.omicron;

import javax.ejb.Stateless;

/**
 * Session Bean implementation class Temperature
 */
@Stateless
public class TemperatureImpl implements TemperatureLocal,TemperatureRemote {

  /**
   * Default constructor. 
   */
  public TemperatureImpl() {
    // TODO Auto-generated constructor stub
  }
  
  
  public double celcius2farenheit(double c)
  {
  	return 32.0 + 1.8*c;
  }

  
  public double farenheit2celcius(double f)
  {
  	return (f-32.0)/1.8;
  }
}

package se.omicron;
import javax.ejb.Local;

@Local
public interface TemperatureLocal {
    public double celcius2farenheit(double c);
    public double farenheit2celcius(double f);
}

package se.omicron;
import javax.ejb.Remote;

@Remote
public interface TemperatureRemote {
	public double celcius2farenheit(double c);
	public double farenheit2celcius(double f);
}
import javax.naming.InitialContext;public class TempTest {

	/**
	 * @param args
	 */
	public static void main(String[] args) {
		
		try {
			InitialContext ctx = new InitialContext();
			TemperatureRemote r = (TemperatureRemote) ctx.lookup("HelloWorld/TemperatureImpl/remote");
			double c=37.0;
			System.out.println(c+"C = "+r.celcius2farenheit(c)+"F");
		} catch (NamingException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}

	}

}
java.naming.factory.initial=org.jnp.interfaces.NamingContextFactory
java.naming.provider.url=localhost:1099
java.naming.factory.url.pkgs=org.jboss.naming:org.jnp.interfaces